Укупно приказа странице

Maticna sluzba Vranje za opstine Gnjilane,Kosovska Kamenica,Vitina i Novo BrdoGRAD VRANJE
MATICNA SLUZBA  KOSOVSKO METOHIJSKUH OPSTINA
GNJILANE, VITINA, KOSOVSKA KAMENICA  I   NOVO BRDO
Gradska uprava Grada Vranja nadležna je za vođenje matične evidencije za opštine: Gnjilane, Vitina, Kosovska Kamenica i Novo Brdo. Prostorije Matične službe nalaze se u Vranju, na adresi Kralja Milana br.1. 

Matična služba radi svakog radnog dana u vremenu od 7:30 do 15 časova i istog dana se izdaju dokumenta za zahteve podnete do 13 časova. Matična evidencija je većim delom automatizovana (matična evidencija opština Novo Brdo i Kosovska Kamenica je potpuno automatizovana, dok je za opštine Gnjilane i  Vitina automatizovano oko 60 % podataka). Zahtev za izdavanje dokumenata je moguće podneti i putem virtuelnog matičara. Za pribavljanje dokumenata za svrhe predviđene članom 19. ZRAT-a ne plaća se ni republička ni gradska administrativna taksa. 

Rok za obnavljanje matičnih knjiga je produžen i matična služba postupa po predmetima obnove upisa matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i knjiga državljana.Maticna sluzba izdaje sledeca dokumenta:

- Ispravaka u maticnim knjigama rodjenih,vencanih,umrlih
- Ispravka u knjigama drzavljana
- Sklapanje braka preko punomocnika
- Uverenje za upotrebu u inostranstvu
- Uverenje o porodicnom stanju za upotrebu u inostranstvu
- Promena licnog imena maloletnog deteta
- Naknadni upis cinjenice rodjenja u maticnu knjigu rodjenih
- Naknadni upis cinjenice smrti u maticnu knjigu umrlih po isteku 30 dana
- Naknadni upis podataka u maticne knjige
- Izvod iz maticne knjige rodjenih
- Internacionalni izvod iz maticne knjige rodjenih
- Internacionalni izvod iz maticne knjige umrlih
- Upis cinjenice rodjenja u inostranstvu, u maticnu knjigu rodjenih
- Upis cinjenice rodjenja, nastale na teritoriji bivsih republika SFRJ, u maticnu knjigu rodjenih
- Upis cinjenice zakljucenja braka, nastale na teritoriji bivsih republikaSFRJ,u maticnu knjigu vencanih
- Sacinjavanje smtovnice
- Uverenje na osnovu upisanih cinjenica u maticne knjige
- Promena prezimena po prestanku braka
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu rodjenih
- Zakljucenje braka
- Izvod iz maticne knjige vencanih
- Izvod iz maticne knjige umrlih
- Uverenje iz knjige drzavljana
- Internacionalni izvod iz maticne knjige vencanih
- Upis cinjenice zakljucenja braka,nastale u inostranstvu, u maticnu knjigu vencanih
- Upis cinjenice smrti,nastale u inostranstvu, u maticnu knjigu umrlih
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu vencanih
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu umrlih
- Uverenje da lice nije upisano u knjigu drzavljana
_________________________________________________________________________________

Pored gore navedenih zahteva, Maticna sluzba za Gnjilane, Vitinu, Kosovsku Kamenicu i Novo Brdo resava i sledece zahteve:

- Obnova upisa u matinu knjigu rodjenih
- Obnova upisa u maticnu knjigu vencanih
- Obnova upisa u maticnu knjigu umrlih
- Obnova upisa u knjigu drzavljana