Укупно приказа странице

Maticna sluzba Vranje za opstine Gnjilane,Kosovska Kamenica,Vitina i Novo Brdo


USLUZNI CENTAR - PRIVATNA AGENCIJA

GRAD VRANJE
MATICNA SLUZBA  KOSOVSKO METOHIJSKUH OPSTINA
GNJILANE, VITINA, KOSOVSKA KAMENICA  I   NOVO BRDO
Gradska uprava Grada Vranja nadležna je za vođenje matične evidencije za opštine: Gnjilane, Vitina, Kosovska Kamenica i Novo Brdo. Prostorije Matične službe nalaze se u Vranju.


Rok za obnavljanje matičnih knjiga je produžen i matična služba postupa po predmetima obnove upisa matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i knjiga državljana.

Taksa  za izvode iz matičnih knjiga rođenih:

-         Republička administrativna taksa od 120,00 dinara na žiro račun 840-742221843-57,modul 97, poziv na broj 47-114
-          
-Gradska naknada za izdavanje izvoda iz maticnih knjiga rodjenih od 290,00 dinara na ziro racun 840-742341843-24 ,modul 97, poziv na broj 47-114,primalac Grad Vranje            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje IZVODA IZ MATICNE KNJIGE RODJENIH
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba Vranje
                       Iznos : 120,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Izdavanje IZVODA IZ MATICNE                                                  KNJIGE RODJENIH
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 290,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

Napomena: Naknada gradske uprave Vranje za usluge koje vrsi preporucenom posiljkom putem PTT dostave uvecava se za 75,00 dinara po dostavnoj adresi (koverti)- (jedna koverta jedna uplata).

            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Usluge koje vrsi preporucenom posiljkom 
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 75,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114


Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
       - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade za
jedan dokumenat je195,00 dinara, za svaki sledeci plus 195,00 na ziro račun 
                                                 200-75818670-88 
                                                 Poziv na broj: 02808691-15          Pantelić Mija  Beograd

Napomena:  Iznos od195,00 + 195,00 ,po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!
 _______________________________________________________
Taksa za izvode iz maticnih knjiga vencanih:

           - Republicka administrativna taksa od 120,00 dinara na ziro racun 840-742221843-57,modul 97,poziv na broj 47-114

-Gradska naknada za izdavanje izvoda iz maticnih knjiga vencanih od 290,00 dinara na ziro racun 840-742341843-24 ,modul 97, poziv na broj 47-114,primalac Grad Vranje

            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje IZVODA IZ MATICNE KNJIGE VENCANIH
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba Vranje
                       Iznos : 120,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Izdavanje IZVODA IZ MATICNE                                                  KNJIGE VENCANIH
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 290,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

Napomena: Naknada gradske uprave Vranje za usluge koje vrsi preporucenom posiljkom putem PTT dostave uvecava se za 75,00 dinara po dostavnoj adresi (koverti)-(jedna koverta jedna uplata).


            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Usluge koje vrsi preporucenom posiljkom 
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 75,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
      - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade za
jedan dokumenat je 195,00 dinara, za svaki sledeci plus 195,00 na ziro račun 
                                                200-75818670-88   
                                                 Poziv na broj: 02808691-15       Pantelić Mija  Beograd

Napomena:  Iznos od 195,00 + 195,00 ,po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!
_______________________________________________________ 
Taksa za izvode iz maticnih knjiga umrlih:
          - Republicka administrativna taksa od 120,00 dinara na ziro racun 840-742221843-57,modul 97, poziv na broj 47-114

-Gradska naknada za izdavanje izvoda iz maticnih knjiga umrlih od 290,00 dinara na ziro racun 840-742341843-24 ,modul 97, poziv na broj 47-114,primalac Grad Vranje

      Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje IZVODA IZ MATICNE KNJIGE UMRLIH
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba Vranje
                       Iznos : 120,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Izdavanje IZVODA IZ MATICNE                                                  KNJIGE UMRLIH
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 290,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

Napomena: Naknada gradske uprave Vranje za usluge koje vrsi preporucenom posiljkom putem PTT dostave uvecava se za 75,00 dinara po dostavnoj adresi (koverti)-(jedna koverta jedna uplata).


            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Usluge koje vrsi preporucenom posiljkom 
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 75,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
 
  - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade za
jedan dokumenat je 195,00 dinara, za svaki sledeci plus 195,00 na ziro račun 
                                           200-75818670-88  
                                           Poziv na broj: 02808691-15         Pantelić Mija  Beograd

Napomena:  Iznos od 195,00 + 195,00 ,po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!
   
 __________________________________________________________

Taksa za uverenje o drzavljanstvu:

            - Republicka administrativna taksa od 430,00 dinara na ziro racun 840-742221843-57,modul 97,poziv na broj 47-114

-Gradska naknada za izdavanje uverenja o drzavljanstvu od 300,00 dinara na ziro racun 840-742341843-24 ,modul 97, poziv na broj 47-114,primalac Grad Vranje

     
       Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje UVERENJA O DRZAVLJANSTVU
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba Vranje
                       Iznos : 430,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Izdavanje UVERENJA O DRZAVLJANSTVU          
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 300,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

Napomena: Naknada gradske uprave Vranje za usluge koje vrsi preporucenom posiljkom putem PTT dostave uvecava se za 75,00 dinara po dostavnoj adresi (koverti)-(jedna koverta jedna uplata).


  Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Usluge koje vrsi preporucenom posiljkom 
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 75,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
          - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade za
jedan dokumenat je 195,00 dinara, za svaki sledeci plus 195,00 na ziro račun 
                                            200-75818670-88  
                                            Poziv na broj: 02808691-15          Pantelić Mija  Beograd 

Napomena:  Iznos od 195,00 + 195,00,po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!
_______________________________________________________ Obavestenje: Ukoliko koristite usluge Usluzni Centar - Privatna Agencija,  obrasce Zahteva za izvode i uverenja trazite od Nas, 
a ako zahteve podnosite LICNO na salteru maticne sluzbe Vranje,obrazac zahteva preuzmite na salteru maticne sluzbe Vranje. 
Paznja: Zahtev Usluzni Centar - privatna Agencija i zahtev maticne sluzbe Vranje, nisu istog formata.
Koristite samo zahteve koji su iskljucivo namenjeni ili za Agenciju ili za maticnu sluzbu Vranje, jer maticna sluzba Vranje prihvata samo svoje obrasce,tako da iste preuzmite u prostorijama maticne sluzbe Vranje u Vranju.

Obavestenje: Ukoliko koristite usluge Usluzni Centar - Privatna Agencija,  uplatnice o placenoj  Republickoj administrativnoj taksi , uplatnice o placenoj Gradskoj naknadi Grada Vranje uvecanu za iznos PTT troskova Gradske uprave Vranje i uplatu  Naknade Usluznog Centra , skenirati i poslati na email
Naknadu Usluznog Centra u iznosu od 195,00 + 195,00 po svakom narednom dokumentu mozete uplatiti na jednoj uplatnici za ukupan broj trazenih dokumenata, primera radi  - izvod rodjenih i drzavljanstvo 195,00 + 195,00= 390,00 dinara.


Naknadu Gradske uprave Grada Vranje u iznosu od 75,00 dinara placaje samo jednom po jednoj PTT adresi (koverti).


Trazena dokumentacija se salje iskljucivo na podrucju Republike Srbije.
Podaci u Zahtevu se popunjavaju iz licne karte.
U slucaju odbijanja zahteva bicete obavesteni telefonom ili e-postom.
Pozeljno je da uz Zahtev i kopije uplatnica posaljete i kopije starih izvoda iz MKR,MKU,MKV i uverenje iz knjige drzavljana i skeniranu licnu kartu za lice koje trazi dokumenta.
Ukoliko trazite Inernacionalni izvod i Uverenje o slobodnom bracnom stanju kontaktirajte Nas na e-mail   usluznicentar@live.com kao i izvode i uverenja koja se salju izvan Republike Srbije na e-mail usluznicentar@live.com

Za sve ostale usluge i informacije  kontaktirajte Nas  na  usluznicentar@live.com  ,  stojimo Vam na raspolaganju.
Maticna sluzba izdaje sledeca dokumenta:

- Ispravaka u maticnim knjigama rodjenih,vencanih,umrlih
- Ispravka u knjigama drzavljana
- Sklapanje braka preko punomocnika
- Uverenje za upotrebu u inostranstvu
- Uverenje o porodicnom stanju za upotrebu u inostranstvu
- Promena licnog imena maloletnog deteta
- Naknadni upis cinjenice rodjenja u maticnu knjigu rodjenih
- Naknadni upis cinjenice smrti u maticnu knjigu umrlih po isteku 30 dana
- Naknadni upis podataka u maticne knjige
- Izvod iz maticne knjige rodjenih
- Internacionalni izvod iz maticne knjige rodjenih
- Internacionalni izvod iz maticne knjige umrlih
- Upis cinjenice rodjenja u inostranstvu, u maticnu knjigu rodjenih
- Upis cinjenice rodjenja, nastale na teritoriji bivsih republika SFRJ, u maticnu knjigu rodjenih
- Upis cinjenice zakljucenja braka, nastale na teritoriji bivsih republikaSFRJ,u maticnu knjigu vencanih
- Sacinjavanje smtovnice
- Uverenje na osnovu upisanih cinjenica u maticne knjige
- Promena prezimena po prestanku braka
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu rodjenih
- Zakljucenje braka
- Izvod iz maticne knjige vencanih
- Izvod iz maticne knjige umrlih
- Uverenje iz knjige drzavljana
- Internacionalni izvod iz maticne knjige vencanih
- Upis cinjenice zakljucenja braka,nastale u inostranstvu, u maticnu knjigu vencanih
- Upis cinjenice smrti,nastale u inostranstvu, u maticnu knjigu umrlih
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu vencanih
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu umrlih
- Uverenje da lice nije upisano u knjigu drzavljana
_________________________________________________________________________________

Pored gore navedenih zahteva, Maticna sluzba za Gnjilane, Vitinu, Kosovsku Kamenicu i Novo Brdo resava i sledece zahteve:

- Obnova upisa u matinu knjigu rodjenih
- Obnova upisa u maticnu knjigu vencanih
- Obnova upisa u maticnu knjigu umrlih
- Obnova upisa u knjigu drzavljana