Укупно приказа странице

Maticna sluzba Vranje za opstine Gnjilane,Kosovska Kamenica,Vitina i Novo Brdo
Klikni i naruci


USLUZNI CENTAR - PRIVATNA AGENCIJA

GRAD VRANJE
MATICNA SLUZBA  KOSOVSKO METOHIJSKUH OPSTINA
GNJILANE, VITINA, KOSOVSKA KAMENICA  I   NOVO BRDO
Gradska uprava Grada Vranja nadležna je za vođenje matične evidencije za opštine: Gnjilane, Vitina, Kosovska Kamenica i Novo Brdo. Prostorije Matične službe nalaze se u Vranju.


Rok za obnavljanje matičnih knjiga je produžen i matična služba postupa po predmetima obnove upisa matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i knjiga državljana.

Taksa  za izvode iz matičnih knjiga rođenih:

-         Republička administrativna taksa od 120,00 dinara na žiro račun 840-742221843-57,modul 97, poziv na broj 47-114
-          
-Gradska naknada za izdavanje izvoda iz maticnih knjiga rodjenih od 290,00 dinara na ziro racun 840-742341843-24 ,modul 97, poziv na broj 47-114,primalac Grad Vranje            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje IZVODA IZ MATICNE KNJIGE RODJENIH
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba Vranje
                       Iznos : 120,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Izdavanje IZVODA IZ MATICNE                                                  KNJIGE RODJENIH
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 290,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

Napomena: Naknada gradske uprave Vranje za usluge koje vrsi preporucenom posiljkom putem PTT dostave uvecava se za 75,00 dinara po dostavnoj adresi (koverti)- (jedna koverta jedna uplata).

            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Usluge koje vrsi preporucenom posiljkom 
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 75,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114


Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
          - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade po jednom dokumentu je 195,00 dinara na ziro račun   200-75818670-88  Pantelić Mija  Beograd
Napomena:  Iznos od 195,00 po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!
 _______________________________________________________
Taksa za izvode iz maticnih knjiga vencanih:

           - Republicka administrativna taksa od 120,00 dinara na ziro racun 840-742221843-57,modul 97,poziv na broj 47-114

-Gradska naknada za izdavanje izvoda iz maticnih knjiga vencanih od 290,00 dinara na ziro racun 840-742341843-24 ,modul 97, poziv na broj 47-114,primalac Grad Vranje

            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje IZVODA IZ MATICNE KNJIGE VENCANIH
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba Vranje
                       Iznos : 120,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Izdavanje IZVODA IZ MATICNE                                                  KNJIGE VENCANIH
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 290,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

Napomena: Naknada gradske uprave Vranje za usluge koje vrsi preporucenom posiljkom putem PTT dostave uvecava se za 75,00 dinara po dostavnoj adresi (koverti)-(jedna koverta jedna uplata).


            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Usluge koje vrsi preporucenom posiljkom 
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 75,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
          - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade po jednom dokumentu je 195,00 dinara na ziro račun 200-75818670-88  Pantelić Mija  Beograd
Napomena:  Iznos od 195,00 po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!
_______________________________________________________ 
Taksa za izvode iz maticnih knjiga umrlih:
          - Republicka administrativna taksa od 120,00 dinara na ziro racun 840-742221843-57,modul 97, poziv na broj 47-114

-Gradska naknada za izdavanje izvoda iz maticnih knjiga umrlih od 290,00 dinara na ziro racun 840-742341843-24 ,modul 97, poziv na broj 47-114,primalac Grad Vranje

      Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje IZVODA IZ MATICNE KNJIGE UMRLIH
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba Vranje
                       Iznos : 120,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Izdavanje IZVODA IZ MATICNE                                                  KNJIGE UMRLIH
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 290,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

Napomena: Naknada gradske uprave Vranje za usluge koje vrsi preporucenom posiljkom putem PTT dostave uvecava se za 75,00 dinara po dostavnoj adresi (koverti)-(jedna koverta jedna uplata).


            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Usluge koje vrsi preporucenom posiljkom 
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 75,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
          - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade po jednom dokumentu je 195,00 dinara na ziro račun 200-75818670-88  Pantelić Mija  Beograd
Napomena:  Iznos od 195,00 po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!
 __________________________________________________________

Taksa za uverenje o drzavljanstvu:

            - Republicka administrativna taksa od 430,00 dinara na ziro racun 840-742221843-57,modul 97,poziv na broj 47-114

-Gradska naknada za izdavanje uverenja o drzavljanstvu od 300,00 dinara na ziro racun 840-742341843-24 ,modul 97, poziv na broj 47-114,primalac Grad Vranje

     
       Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje UVERENJA O DRZAVLJANSTVU
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba Vranje
                       Iznos : 430,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

            Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Izdavanje UVERENJA O DRZAVLJANSTVU          
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 300,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

Napomena: Naknada gradske uprave Vranje za usluge koje vrsi preporucenom posiljkom putem PTT dostave uvecava se za 75,00 dinara po dostavnoj adresi (koverti)-(jedna koverta jedna uplata).


  Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Gradska naknada za Usluge koje vrsi preporucenom posiljkom 
                       Primalac : Grad Vranje
                       Iznos : 75,00
                       Racun primaoca : 840-742341843-24
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 47-114

Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
          - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade po jednom dokumentu je 195,00 dinara na ziro račun 200-75818670-88  Pantelić Mija  Beograd
Napomena:  Iznos od 195,00 po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!
_______________________________________________________ 
Obavestenje: Ukoliko koristite usluge Usluzni Centar - Privatna Agencija,  uplatnice o placenoj  Republickoj administrativnoj taksi , uplatnice o placenoj Gradskoj naknadi Grada Vranje uvecanu za iznos PTT troskova Gradske uprave Vranje i uplatu  Naknade Usluznog Centra , skenirati i poslati na email
Naknadu Usluznog Centra u iznosu od 195,00 mozete uplatiti na jednoj uplatnici za ukupan broj trazenih dokumenata, primera radi  - izvod rodjenih i drzavljanstvo 195,00+195,00=390,00 dinara.
Naknadu Gradske uprave Grada Vranje u iznosu od 75,00 dinara placaje samo jednom po jednoj PTT adresi (koverti).
Trazena dokumentacija se salje iskljucivo na podrucju Republike Srbije.
Podaci u Zahtevu se popunjavaju iz licne karte.
U slucaju odbijanja zahteva bicete obavesteni telefonom ili e-postom.
Pozeljno je da uz Zahtev i kopije uplatnica posaljete i kopije starih izvoda iz MKR,MKU,MKV i uverenje iz knjige drzavljana i skeniranu licnu kartu za lice koje trazi dokumenta.
Ukoliko trazite Inernacionalni izvod i Uverenje o slobodnom bracnom stanju kontaktirajte Nas na e-mail   usluznicentar@live.com kao i izvode i uverenja koja se salju izvan Republike Srbije na e-mail usluznicentar@live.com

Za sve ostale usluge i informacije  kontaktirajte Nas  na  usluznicentar@live.com  ,  stojimo Vam na raspolaganju.
Maticna sluzba izdaje sledeca dokumenta:

- Ispravaka u maticnim knjigama rodjenih,vencanih,umrlih
- Ispravka u knjigama drzavljana
- Sklapanje braka preko punomocnika
- Uverenje za upotrebu u inostranstvu
- Uverenje o porodicnom stanju za upotrebu u inostranstvu
- Promena licnog imena maloletnog deteta
- Naknadni upis cinjenice rodjenja u maticnu knjigu rodjenih
- Naknadni upis cinjenice smrti u maticnu knjigu umrlih po isteku 30 dana
- Naknadni upis podataka u maticne knjige
- Izvod iz maticne knjige rodjenih
- Internacionalni izvod iz maticne knjige rodjenih
- Internacionalni izvod iz maticne knjige umrlih
- Upis cinjenice rodjenja u inostranstvu, u maticnu knjigu rodjenih
- Upis cinjenice rodjenja, nastale na teritoriji bivsih republika SFRJ, u maticnu knjigu rodjenih
- Upis cinjenice zakljucenja braka, nastale na teritoriji bivsih republikaSFRJ,u maticnu knjigu vencanih
- Sacinjavanje smtovnice
- Uverenje na osnovu upisanih cinjenica u maticne knjige
- Promena prezimena po prestanku braka
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu rodjenih
- Zakljucenje braka
- Izvod iz maticne knjige vencanih
- Izvod iz maticne knjige umrlih
- Uverenje iz knjige drzavljana
- Internacionalni izvod iz maticne knjige vencanih
- Upis cinjenice zakljucenja braka,nastale u inostranstvu, u maticnu knjigu vencanih
- Upis cinjenice smrti,nastale u inostranstvu, u maticnu knjigu umrlih
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu vencanih
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu umrlih
- Uverenje da lice nije upisano u knjigu drzavljana
_________________________________________________________________________________

Pored gore navedenih zahteva, Maticna sluzba za Gnjilane, Vitinu, Kosovsku Kamenicu i Novo Brdo resava i sledece zahteve:

- Obnova upisa u matinu knjigu rodjenih
- Obnova upisa u maticnu knjigu vencanih
- Obnova upisa u maticnu knjigu umrlih
- Obnova upisa u knjigu drzavljana