Укупно приказа странице

Maticna sluzba Jagodina za opstine Dakovica i Decani
SERVISNI CENTAR – privatna Agencija
DIJASPORA SERVICES – privatna Agencija
usluznicentar@live.com

Osnovne informacije,saveti,uputstva I usluge o potrebnim dokumentima vezanim za  licna stanja I statusna pitanja gradjana I dobijanje licnih dokumenata I ostvarivanje drugih prava gradjana.
 Izvod iz maticne knjige rodjenih, Izvod iz maticne knjige vencanih, Izvod iz maticne knjige umrlih, Uverenje o drzavljanstvu Republike Srbije,Dvojno drzavljanstvo Republike Srbije,Otpust iz drzavljanstva Republike Srbije,Prijem u drzavljanstvo Republike Srbije,Potvrde Suda da se protiv lica ne vodi istraga I da nije podignuta optuznica, odnosno da ne postoji krivicni postupak, Sklapanje braka preko punomocnika, Promena prezimena, promena licnog imena ….  I  ostalo >>  USLUGE  <<   >>  POCETNA  <<

GRAD Jagodina
MATICNA SLUZBA  Jagodina  I  KOSOVSKO METOHIJSKE OPSTINE
DJAKOVICA,DECANI.

Gradska uprava Grada Jagodine  nadležna je za vođenje matične evidencije za opštine: Djakovica,Decani. Prostorije Matične službe nalaze se u Jagodini.
Za narucivanje  dokumenata putem usluge Servisni Centar - privatna Agencija,  obrasce Zahteva za izvode iz MKR,MKV,MKU  i uverenje o drzavljanstvu Republike Srbije, preuzmite sa naseg WEB portala, ili zatrazite putem mail-a od Nas,
Ukoliko  zahteve podnosite LICNO u prostorijama maticne sluzbe Jagodina, ORIGINALNI obrazac zahteva koji izdaje maticna sluzba Jagodina, preuzmite na salteru maticne sluzbe Jagodina

>> OBRASCI <<    zahteva Servisnog Centra – privatna Agencija  za  maticnu  sluzbu Jagodina – Djakovica,Decani.
>>  USLUGE  <<    >>  POCETNA  << spisak  usluga  Servisnog  Centra  -  privatna  Agencija 
                                 PITAJTE  -  ODGOVARAMO !!!  
                                mail :   usluznicentar@live.com

Ukoliko koristite usluge Servisnog Centraprivatna Agencija, obrazac zahteva (popunjen), uplatnice o placenoj Republickoj administrativnoj taksi, uplatnice o placenoj  Gradskoj naknadi Grada Vranje I uplatnice naknade Servisni Centar, skenirati I poslati na email
usluznicentar@live.com
Trazena dokumentacija se dostavlja na podrucju R.Srbije.
Ukoliko se dokumentacija dostavlja van podrucja R.Srbije OBAVEZNO Nas o tome obavestite.
Podaci u obrascu zahteva se popunjavaju iz licne karte.
Ukoliko Vam je potreban INTERNACIONALNI IZVOD  ili UVERENJE O SLOBODNOM BRACNOM STANJU ili neka druga vrsta  U S L U G E , kontaktirajte Nas na mail 
Stojimo Vam na raspolaganju!!!