Укупно приказа странице

Maticna sluzba Jagodina za opstine Dakovica i Decani


Klikni i naruciUSLUZNI CENTAR - PRIVATNA AGENCIJA
GRAD JAGODINA
MATICNA SLUZBA KOSOVSKO METOHIJSKIH OPSTINA
DJAKOVICA   I    DECANI


Gradska uprava Grada Jagodine
 nadležna je za vođenje matične evidencije za opštine: Đakovica i Dečani. Prostorije Matične službe nalaze se u prostorijama Opštine Jagodina.

Rok za obnavljanje uništenih ili nestalih matičnih knjiga je produžen do 2015. godine i matična služba postupa po predmetima obnove upisa matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i knjiga državljana.
Maticnoj sluzbi Djakovica i Decane, nedostaju knjige i zbog toga se vrsi obnova upisa.
Lica koja dosad nisu podnosila zahteve za izdavanje dokumenata u maticnoj sluzbi u Jagodini, odnosno nisu radili obnovu upisa u maticne knjige,potrebno je licno ili preko zastupnika- sa ovlascenjem kontaktirati maticnu sluzbu i podneti zahtev za obnovu upisa u maticne knjige.
Lica koja su vrsila obnovu upisa, potrebna dokumenta mogu zatraziti i dobiti licno  ili preko zastupnika - sa ovlascenjem u maticnoj sluzbi Jagodina.


Taksa  za izvode iz matičnih knjiga rođenih:
-         Republička administrativna taksa od 400,00 dinara na žiro račun 840-742221843-57,modul 97, poziv na broj 04-096

-          Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje IZVODA IZ MATICNE KNJIGE RODJENIH
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba JAGODINA
                       Iznos : 400,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 04-096


Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
          - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade po dokumentu je 195,00 dinara na ziro račun 200-75818670-88  Pantelić Mija  Beograd
Napomena:  Iznos od 195,00 po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!

Preuzmite Zahtev za izdavanje izvoda iz maticne knjige rodjenih " ovde".
Password za preuzimanje :    usluzni centar


_____________________________________________________________________________________________
Taksa za izvode iz maticnih knjiga vencanih:
           - Republicka administrativna taksa od 400,00 dinara na ziro racun 840-742221843-57,modul 97,poziv na broj 04-096

       Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje IZVODA IZ MATICNE KNJIGE VENCANIH
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba JAGODINA                       Iznos : 400,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 04-096

Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
          - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade po dokumentu je 195,00 dinara na ziro račun 200-75818670-88  Pantelić Mija  Beograd
Napomena:  Iznos od 195,00 po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!

Preuzmite Zahtev za izdavanje izvoda iz maticne knjige vencanih  " ovde".
Password za preuzimanje :    usluzni centar

Taksa za izvode iz maticnih knjiga umrlih:
-         Republicka administrativna taksa od 400,00 dinara na ziro racun 840-742221843-57,modul 97, poziv na broj 04-096
-          
-          Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje IZVODA IZ MATICNE KNJIGE UMRLIH
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba JAGODINA
                       Iznos : 400,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 04-096

Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
          - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade po dokumentu je 195,00 dinara na ziro račun 200-75818670-88  Pantelić Mija  Beograd
Napomena:  Iznos od 195,00 po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!

Preuzmite Zahtev za izdavanje izvoda iz maticne knjige umrlih  " ovde".
Password za preuzimanje :    usluzni centar


Taksa za uverenje o drzavljanstvu:
-         Republicka administrativna taksa od 700,00 dinara na ziro racun 840-742221843-57,modul 97,poziv na broj 04-096
-          
      Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje Uverenja o drzavljanstvu
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba JAGODINA
                       Iznos : 700,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 04-096


Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
          - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade po dokumentu je 195,00 dinara na ziro račun 200-75818670-88 Pantelić Mija  Beograd
Napomena:  Iznos od 195,00 po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!

Preuzmite Zahtev za izdavanje uverenja o drzavljanstvu " ovde".
Password za preuzimanje :    usluzni centar

Obavestenje: Ukoliko koristite usluge Usluzni Centar - Privatna Agencija,  obrasce Zahteva za izvode i uverenja preuzmite sa Naseg sajta,a ako zahteve podnosite LICNO na salteru maticne sluzbe Jagodina,obrazac zahteva preuzmite na salteru maticne sluzbe Jagodina. 

Ukoliko koristite usluge Usluzni Centar - Privatna Agencija, Zahtev (popunjen),skeniranu licnu kartu,  uplatnice o placenoj  Republickoj administrativnoj taksi   i uplatu  Naknade Usluznog Centra , skenirati i poslati na email

Naknadu Usluznog Centra u iznosu od 195,00 mozete uplatiti na jednoj uplatnici za ukupan broj trazenih dokumenata, primera radi  - izvod rodjenih i drzavljanstvo 195,00+195,00=390,00 dinara.
Trazena dokumentacija se salje iskljucivo na podrucju Republike Srbije.
Podaci u Zahtevu se popunjavaju iz licne karte.
U slucaju odbijanja zahteva bicete obavesteni telefonom ili e-postom.
Pozeljno je da uz Zahtev i kopije uplatnica posaljete i kopije starih izvoda iz MKR,MKU,MKV i uverenje iz knjige drzavljana i skeniranu licnu kartu za lice koje trazi dokumenta.

OBAVEZNA JE SKENIRANA LICNA KARTA ZA MATICNU SLUZBU U JAGODINI.


Zahteve saljite spakovanje u jednom folderu, koji mora da sadrzi sva trazena dokumenta (zahtev,uplatnice,skenirana licna karta, podatke -broj,strana upisa i godina upisa ili skenirana stara dokumenta).
Nepotpune zahteve maticna sluzba ODBIJA - neobradjuje ih. 
Ukoliko trazite Inernacionalni izvod i Uverenje o slobodnom bracnom stanju kontaktirajte Nas na e-mail   usluznicentar@live.com kao i izvode i uverenja koja se salju izvan Republike Srbije na e-mailusluznicentar@live.com

Za sve ostale usluge i informacije  kontaktirajte Nas  na usluznicentar@live.com  ,  stojimo Vam na raspolaganju.Maticna sluzba izdaje sledeca dokumenta:

- Ispravaka u maticnim knjigama rodjenih,vencanih,umrlih
- Ispravka u knjigama drzavljana
- Sklapanje braka preko punomocnika
- Uverenje za upotrebu u inostranstvu
- Uverenje o porodicnom stanju za upotrebu u inostranstvu
- Promena licnog imena maloletnog deteta
- Naknadni upis cinjenice rodjenja u maticnu knjigu rodjenih
- Naknadni upis cinjenice smrti u maticnu knjigu umrlih po isteku 30 dana
- Naknadni upis podataka u maticne knjige
- Izvod iz maticne knjige rodjenih
- Internacionalni izvod iz maticne knjige rodjenih
- Internacionalni izvod iz maticne knjige umrlih
- Upis cinjenice rodjenja u inostranstvu, u maticnu knjigu rodjenih
- Upis cinjenice rodjenja, nastale na teritoriji bivsih republika SFRJ, u maticnu knjigu rodjenih
- Upis cinjenice zakljucenja braka, nastale na teritoriji bivsih republikaSFRJ,u maticnu knjigu vencanih
- Sacinjavanje smtovnice
- Uverenje na osnovu upisanih cinjenica u maticne knjige
- Promena prezimena po prestanku braka
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu rodjenih
- Zakljucenje braka
- Izvod iz maticne knjige vencanih
- Izvod iz maticne knjige umrlih
- Uverenje iz knjige drzavljana
- Internacionalni izvod iz maticne knjige vencanih
- Upis cinjenice zakljucenja braka,nastale u inostranstvu, u maticnu knjigu vencanih
- Upis cinjenice smrti,nastale u inostranstvu, u maticnu knjigu umrlih
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu vencanih
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu umrlih
- Uverenje da lice nije upisano u knjigu drzavljana
_________________________________________________________________________________

Pored gore navedenih zahteva, Maticna sluzba za Djakovicu i Decane resava i sledece zahteve:

- Obnova upisa u matinu knjigu rodjenih
- Obnova upisa u maticnu knjigu vencanih
- Obnova upisa u maticnu knjigu umrlih
- Obnova upisa u knjigu drzavljana