Укупно приказа странице

Maticna sluzba Jagodina za opstine Dakovica i Decani


Klikni i naruciUSLUZNI CENTAR - PRIVATNA AGENCIJA
GRAD JAGODINA
MATICNA SLUZBA KOSOVSKO METOHIJSKIH OPSTINA
DJAKOVICA   I    DECANI


Gradska uprava Grada Jagodine
 nadležna je za vođenje matične evidencije za opštine: Đakovica i Dečani. Prostorije Matične službe nalaze se u prostorijama Opštine Jagodina.

Radno vreme Matične službe je od 7 do 15 časova. Zahtevi za izdavanje dokumenata se podnose do 14 časova, ali ukoliko je podnet veliki broj zahteva, tek narednog dana će se izdavati dokumenta. U tom slučaju, Matična služba će dostaviti dokumenta poštom, ukoliko to stranka na zahtevu naglasi i naznači svoju adresu. Po zahtevima za izdavanje dokumenata podnetim putem pošte podnosiocu se odgovara u roku od 15-20 dana. Nije moguće podneti zahtev putem virtuelnog matičara. Matična evidencija nije automatizovana, osim za ona lica za koja je sproveden postupak obnavljanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga. Za pribavljanje dokumenata za svrhe predviđene članom 19. ZRAT-a ne plaća se ni republička ni gradska administrativna taksa. 

Rok za obnavljanje uništenih ili nestalih matičnih knjiga je produžen do 2015. godine i matična služba postupa po predmetima obnove upisa matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i knjiga državljana.
Maticnoj sluzbi Djakovica i Decane, nedostaju knjige i zbog toga se vrsi obnova upisa.
Lica koja dosad nisu podnosila zahteve za izdavanje dokumenata u maticnoj sluzbi u Jagodini, odnosno nisu radili obnovu upisa u maticne knjige,potrebno je licno ili preko zastupnika- sa ovlascenjem kontaktirati maticnu sluzbu i podneti zahtev za obnovu upisa u maticne knjige.
Lica koja su vrsila obnovu upisa, potrebna dokumenta mogu zatraziti i dobiti licno  ili preko zastupnika - sa ovlascenjem u maticnoj sluzbi Jagodina.


Taksa  za izvode iz matičnih knjiga rođenih:
-         Republička administrativna taksa od 400,00 dinara na žiro račun 840-742221843-57,modul 97, poziv na broj 04-096

-          Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje IZVODA IZ MATICNE KNJIGE RODJENIH
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba JAGODINA
                       Iznos : 400,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 04-096


Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
          - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade po dokumentu je 170,00 dinara na ziro račun 155-6500180415844-57  Pantelić Mija  Beograd
Napomena:  Iznos od 170,00 po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!

Preuzmite Zahtev za izdavanje izvoda iz maticne knjige rodjenih " ovde".
Password za preuzimanje :    usluzni centar


_____________________________________________________________________________________________
Taksa za izvode iz maticnih knjiga vencanih:
           - Republicka administrativna taksa od 400,00 dinara na ziro racun 840-742221843-57,modul 97,poziv na broj 04-096

       Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje IZVODA IZ MATICNE KNJIGE VENCANIH
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba JAGODINA                       Iznos : 400,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 04-096

Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
          - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade po dokumentu je 170,00 dinara na ziro račun 155-6500180415844-57  Pantelić Mija  Beograd
Napomena:  Iznos od 170,00 po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!

Preuzmite Zahtev za izdavanje izvoda iz maticne knjige vencanih  " ovde".
Password za preuzimanje :    usluzni centar

Taksa za izvode iz maticnih knjiga umrlih:
-         Republicka administrativna taksa od 400,00 dinara na ziro racun 840-742221843-57,modul 97, poziv na broj 04-096
-          
-          Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje IZVODA IZ MATICNE KNJIGE UMRLIH
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba JAGODINA
                       Iznos : 400,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 04-096

Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
          - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade po dokumentu je 170,00 dinara na ziro račun 155-6500180415844-57  Pantelić Mija  Beograd
Napomena:  Iznos od 170,00 po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!

Preuzmite Zahtev za izdavanje izvoda iz maticne knjige umrlih  " ovde".
Password za preuzimanje :    usluzni centar


Taksa za uverenje o drzavljanstvu:
-         Republicka administrativna taksa od 700,00 dinara na ziro racun 840-742221843-57,modul 97,poziv na broj 04-096
-          
      Primer :  Uplatilac :  PETAR PETROVIC , ulica  NN, br.NN,  BEOGRAD
                       Svrha uplate : Izdavanje Uverenja o drzavljanstvu
                       Primalac : Republicka administrativna taksa -Maticna sluzba JAGODINA
                       Iznos : 700,00
                       Racun primaoca : 840-742221843-57
                       Broj modela : 97
                       Poziv na broj : 04-096


Naknada Usluznog Centra - Privatna Agencija
          - Ukoliko koristite usluge Uslužni Centar - Privatna Agencija, iznos naknade po dokumentu je 170,00 dinara na ziro račun 155-6500180415844-57  Pantelić Mija  Beograd
Napomena:  Iznos od 170,00 po trazenom dokumentu uplacujete samo u slucaju ako trazena dokumenta narucujete preko  Usluzni Centar-Privatna Agencija, u svakom drugom slucaju NE!!!

Preuzmite Zahtev za izdavanje uverenja o drzavljanstvu " ovde".
Password za preuzimanje :    usluzni centar

Obavestenje: Ukoliko koristite usluge Usluzni Centar - Privatna Agencija,  obrasce Zahteva za izvode i uverenja preuzmite sa Naseg sajta,a ako zahteve podnosite LICNO na salteru maticne sluzbe Jagodina,obrazac zahteva preuzmite na salteru maticne sluzbe Jagodina. 

Ukoliko koristite usluge Usluzni Centar - Privatna Agencija, Zahtev (popunjen),skeniranu licnu kartu,  uplatnice o placenoj  Republickoj administrativnoj taksi   i uplatu  Naknade Usluznog Centra , skenirati i poslati na email

Naknadu Usluznog Centra u iznosu od 170,00 mozete uplatiti na jednoj uplatnici za ukupan broj trazenih dokumenata, primera radi  - izvod rodjenih i drzavljanstvo 170,00+170,00=340,00 dinara.
Trazena dokumentacija se salje iskljucivo na podrucju Republike Srbije.
Podaci u Zahtevu se popunjavaju iz licne karte.
U slucaju odbijanja zahteva bicete obavesteni telefonom ili e-postom.
Pozeljno je da uz Zahtev i kopije uplatnica posaljete i kopije starih izvoda iz MKR,MKU,MKV i uverenje iz knjige drzavljana i skeniranu licnu kartu za lice koje trazi dokumenta.

OBAVEZNA JE SKENIRANA LICNA KARTA ZA MATICNU SLUZBU U JAGODINI.


Zahteve saljite spakovanje u jednom folderu, koji mora da sadrzi sva trazena dokumenta (zahtev,uplatnice,skenirana licna karta, podatke -broj,strana upisa i godina upisa ili skenirana stara dokumenta).
Nepotpune zahteve maticna sluzba ODBIJA - neobradjuje ih. 
Ukoliko trazite Inernacionalni izvod i Uverenje o slobodnom bracnom stanju kontaktirajte Nas na e-mail   usluznicentar@live.com kao i izvode i uverenja koja se salju izvan Republike Srbije na e-mailusluznicentar@live.com

Za sve ostale usluge i informacije  kontaktirajte Nas  na usluznicentar@live.com  ,  stojimo Vam na raspolaganju.Maticna sluzba izdaje sledeca dokumenta:

- Ispravaka u maticnim knjigama rodjenih,vencanih,umrlih
- Ispravka u knjigama drzavljana
- Sklapanje braka preko punomocnika
- Uverenje za upotrebu u inostranstvu
- Uverenje o porodicnom stanju za upotrebu u inostranstvu
- Promena licnog imena maloletnog deteta
- Naknadni upis cinjenice rodjenja u maticnu knjigu rodjenih
- Naknadni upis cinjenice smrti u maticnu knjigu umrlih po isteku 30 dana
- Naknadni upis podataka u maticne knjige
- Izvod iz maticne knjige rodjenih
- Internacionalni izvod iz maticne knjige rodjenih
- Internacionalni izvod iz maticne knjige umrlih
- Upis cinjenice rodjenja u inostranstvu, u maticnu knjigu rodjenih
- Upis cinjenice rodjenja, nastale na teritoriji bivsih republika SFRJ, u maticnu knjigu rodjenih
- Upis cinjenice zakljucenja braka, nastale na teritoriji bivsih republikaSFRJ,u maticnu knjigu vencanih
- Sacinjavanje smtovnice
- Uverenje na osnovu upisanih cinjenica u maticne knjige
- Promena prezimena po prestanku braka
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu rodjenih
- Zakljucenje braka
- Izvod iz maticne knjige vencanih
- Izvod iz maticne knjige umrlih
- Uverenje iz knjige drzavljana
- Internacionalni izvod iz maticne knjige vencanih
- Upis cinjenice zakljucenja braka,nastale u inostranstvu, u maticnu knjigu vencanih
- Upis cinjenice smrti,nastale u inostranstvu, u maticnu knjigu umrlih
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu vencanih
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu umrlih
- Uverenje da lice nije upisano u knjigu drzavljana
_________________________________________________________________________________

Pored gore navedenih zahteva, Maticna sluzba za Djakovicu i Decane resava i sledece zahteve:

- Obnova upisa u matinu knjigu rodjenih
- Obnova upisa u maticnu knjigu vencanih
- Obnova upisa u maticnu knjigu umrlih
- Obnova upisa u knjigu drzavljana