Укупно приказа странице

Maticna sluzba Jagodina za opstine Dakovica i Decani


Klikni i naruciUSLUZNI CENTAR - PRIVATNA AGENCIJA
GRAD JAGODINA
MATICNA SLUZBA KOSOVSKO METOHIJSKIH OPSTINA
DJADOVICA   I    DECANI


Gradska uprava Grada Jagodine
 nadležna je za vođenje matične evidencije za opštine: Đakovica i Dečani. Prostorije Matične službe nalaze se u prostorijama Opštine Jagodina, na adresi Kralja Petra I br. 6. 

Radno vreme Matične službe je od 7 do 15 časova. Zahtevi za izdavanje dokumenata se podnose do 14 časova, ali ukoliko je podnet veliki broj zahteva, tek narednog dana će se izdavati dokumenta. U tom slučaju, Matična služba će dostaviti dokumenta poštom, ukoliko to stranka na zahtevu naglasi i naznači svoju adresu. Po zahtevima za izdavanje dokumenata podnetim putem pošte podnosiocu se odgovara u roku od 15-20 dana. Nije moguće podneti zahtev putem virtuelnog matičara. Matična evidencija nije automatizovana, osim za ona lica za koja je sproveden postupak obnavljanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga. Za pribavljanje dokumenata za svrhe predviđene članom 19. ZRAT-a ne plaća se ni republička ni gradska administrativna taksa. 

Rok za obnavljanje uništenih ili nestalih matičnih knjiga je produžen do 2015. godine i matična služba postupa po predmetima obnove upisa matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i knjiga državljana.
Maticnoj sluzbi Djakovica i Decane, nedostaju knjige i zbog toga se vrsi obnova upisa.
Lica koja dosad nisu podnosila zahteve za izdavanje dokumenata u maticnoj sluzbi u Jagodini, odnosno nisu radili obnovu upisa u maticne knjige,potrebno je licno ili preko zastupnika- sa ovlascenjem kontaktirati maticnu sluzbu i podneti zahtev za obnovu upisa u maticne knjige.
Lica koja su vrsila obnovu upisa, potrebna dokumenta mogu zatraziti i dobiti licno  ili preko zastupnika - sa ovlascenjem u maticnoj sluzbi Jagodina.


Maticna sluzba izdaje sledeca dokumenta:

- Ispravaka u maticnim knjigama rodjenih,vencanih,umrlih
- Ispravka u knjigama drzavljana
- Sklapanje braka preko punomocnika
- Uverenje za upotrebu u inostranstvu
- Uverenje o porodicnom stanju za upotrebu u inostranstvu
- Promena licnog imena maloletnog deteta
- Naknadni upis cinjenice rodjenja u maticnu knjigu rodjenih
- Naknadni upis cinjenice smrti u maticnu knjigu umrlih po isteku 30 dana
- Naknadni upis podataka u maticne knjige
- Izvod iz maticne knjige rodjenih
- Internacionalni izvod iz maticne knjige rodjenih
- Internacionalni izvod iz maticne knjige umrlih
- Upis cinjenice rodjenja u inostranstvu, u maticnu knjigu rodjenih
- Upis cinjenice rodjenja, nastale na teritoriji bivsih republika SFRJ, u maticnu knjigu rodjenih
- Upis cinjenice zakljucenja braka, nastale na teritoriji bivsih republikaSFRJ,u maticnu knjigu vencanih
- Sacinjavanje smtovnice
- Uverenje na osnovu upisanih cinjenica u maticne knjige
- Promena prezimena po prestanku braka
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu rodjenih
- Zakljucenje braka
- Izvod iz maticne knjige vencanih
- Izvod iz maticne knjige umrlih
- Uverenje iz knjige drzavljana
- Internacionalni izvod iz maticne knjige vencanih
- Upis cinjenice zakljucenja braka,nastale u inostranstvu, u maticnu knjigu vencanih
- Upis cinjenice smrti,nastale u inostranstvu, u maticnu knjigu umrlih
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu vencanih
- Uverenje da lice nije upisano u maticnu knjigu umrlih
- Uverenje da lice nije upisano u knjigu drzavljana
_________________________________________________________________________________

Pored gore navedenih zahteva, Maticna sluzba za Djakovicu i Decane resava i sledece zahteve:

- Obnova upisa u matinu knjigu rodjenih
- Obnova upisa u maticnu knjigu vencanih
- Obnova upisa u maticnu knjigu umrlih
- Obnova upisa u knjigu drzavljana